Home

I am a PhD student in operational research at Cardiff University. I am researching queueing networks, simulation, and deadlock, and in particular their applications to healthcare.

Adre

Rydw i yn fyfyriwr PhD yn ymchwil gweithredol ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydw i'n ymchwilio i mewn i rwydweithiau ciwio, efelychiant cyfrifiadurol, a llwyrglo, ac yn enwedig eu ddefnydd yng ngofal iechyd.