Dewis y tîm Pokémon perffaith gyda Python a PuLP - Rhan 2

Mewn cofnod blog blaenorol ceisiais ddefnyddio PuLP i ddewis tîm Pokémon cryf gyda gorchudd gwrthiant-mathau llawn. Fan hyn, mewn cofnod blog ar y cyd gyda hyfforddwr Pokémon profiadol Alastair Harris, fe wnawn ni ceisio gwella’r canlyniad yna trwy optimeiddio gorchudd mathau yn unig, yn gadael i Alastair gynghori ar ddewisiadau Pokémon spesifig.

Choosing the perfect Pokémon team with Python and PuLP - Part 2

In a previous blog post I attempted to use PuLP to choose a strong Pokémon team with full type-resistance coverage. Here, in a joint post with experienced Pokémon trainer Alastair Harris, we’ll try to improve that result by optimising on type coverage only, allowing Alastair to advise on specific Pokémon choices.

Y Theorem Borsuk-Ulam

Heddiw dysgais i rywbeth oni’n meddwl oedd yn anhygoel. Cyflwynodd fy nghydweithiwr Dr. Timm Oertel y theorem fach neis yma: y theorem Borsuk-Ulam. Yn fras mae’n dweud: Mae gan bob ffwythiant di-dor ar n-sffêr i n-gofod Ewclidaidd pâr o bwyntiau antipodal gyda’r un gwerth.

The Borsuk-Ulam Theorem

Today I learned something I thought was awesome. My colleague Dr. Timm Oertel introduced me to this nice little theorem: the Borsuk-Ulam theorem. It roughly says: Every continuous function on an n-sphere to Euclidean n-space has a pair of antipodal points with the same value.

Dewis y tîm Pokémon perffaith gyda Python a PuLP

Rydw i reit yng nghanol ysgrifennu lan y traethawd PhD, lot o bwysau gwaith, felly wrth gwrs rydw i wedi dechrau chwarae Pokémon eto. Mae canran pryderus o’m hamser wedi’i threulio’n trio gweithio mas beth yw’r tîm o chwe Pokémon gorau sydd, ac felly fe ddefnyddiaf fathemateg i setlo’n meddwl. (Ie, rwy’n gwybod bod pethau mwy pwysig gyda fi i’w wneud…) Yn arbennig rwy’n edrych am:

Choosing the perfect Pokémon team with Python and PuLP

I’m currently right in the endgame of writing up my PhD thesis, much stress, so I of course have started playing Pokémon again. A worrying amount of my thoughts have gone towards working out what is the best Pokémon team of six, so I’ll use some mathematics to put my mind at ease. (Yes, I know I have more important things to do…) In particular I’m looking for:
Emoji use thanks to Twemoji.