Dewis y tîm Pokémon perffaith gyda Python a PuLP

Rydw i reit yng nghanol ysgrifennu lan y traethawd PhD, lot o bwysau gwaith, felly wrth gwrs rydw i wedi dechrau chwarae Pokémon eto. Mae canran pryderus o’m hamser wedi’i threulio’n trio gweithio mas beth yw’r tîm o chwe Pokémon gorau sydd, ac felly fe ddefnyddiaf fathemateg i setlo’n meddwl. (Ie, rwy’n gwybod bod pethau mwy pwysig gyda fi i’w wneud…) Yn arbennig rwy’n edrych am:

Choosing the perfect Pokémon team with Python and PuLP

I’m currently right in the endgame of writing up my PhD thesis, much stress, so I of course have started playing Pokémon again. A worrying amount of my thoughts have gone towards working out what is the best Pokémon team of six, so I’ll use some mathematics to put my mind at ease. (Yes, I know I have more important things to do…) In particular I’m looking for:

What's the chance of dying in a road accident before I'm 100?

A back-of-the-envelope calculation, sparked from a dinner table conversation in Windhoek this week, estimated the chance of me dying in a road accident before I turn one hundred years of age is roughly 0.00498. Roughly one in every 200 people. In this post I’ll try to improve the accuracy of this calculation.

Beth yw'r siawns o farw mewn damwain hewl cyn troi 100?

Fe wnaeth cyfrifiad cefn amlen, wedi’i thanio o sgwrs bwrdd cinio yn Windhoek yr wythnos yma, amcangyfrif bod y siawns ohonof i’n marw o ddamwain hewl cyn i mi droi’n can mlwydd oed tua 0.00498. Hynny yw tua un mewn pob 200 o bobl. Yn y blog yma fe wnâi trio gwella cywirdeb y cyfrifiad yma.

Llwyrglo yn Rhwydweithiau Ciwio

Yn ddiweddar fe ges i fy mhapur academaidd cyntaf ei dderbyn ar gyfer cyhoeddiad, wedi’i ysgrifennu gyda fy ngoruchwylwyr PhD Prof. Paul Harper a Dr. Vincent Knight. Enw’r papur yw “Modelling Deadlock in Open Restricted Queueing Networks”, wedi’i gyhoeddi yn y cyfnodolyn European Journal of Operational Research.

Deadlock in Queueing Networks

I recently had my first journal paper accepted, written with my PhD supervisors Prof. Paul Harper and Dr. Vincent Knight. The paper is titled “Modelling Deadlock in Open Restricted Queueing Networks”, published in the European Journal of Operational Research.
Emoji use thanks to Twemoji.