What's the chance of dying in a road accident before I'm 100?

A back-of-the-envelope calculation, sparked from a dinner table conversation in Windhoek this week, estimated the chance of me dying in a road accident before I turn one hundred years of age is roughly 0.00498. Roughly one in every 200 people. In this post I’ll try to improve the accuracy of this calculation.

Beth yw'r siawns o farw mewn damwain hewl cyn troi 100?

Fe wnaeth cyfrifiad cefn amlen, wedi’i thanio o sgwrs bwrdd cinio yn Windhoek yr wythnos yma, amcangyfrif bod y siawns ohonof i’n marw o ddamwain hewl cyn i mi droi’n can mlwydd oed tua 0.00498. Hynny yw tua un mewn pob 200 o bobl. Yn y blog yma fe wnâi trio gwella cywirdeb y cyfrifiad yma.

Llwyrglo yn Rhwydweithiau Ciwio

Yn ddiweddar fe ges i fy mhapur academaidd cyntaf ei dderbyn ar gyfer cyhoeddiad, wedi’i ysgrifennu gyda fy ngoruchwylwyr PhD Prof. Paul Harper a Dr. Vincent Knight. Enw’r papur yw “Modelling Deadlock in Open Restricted Queueing Networks”, wedi’i gyhoeddi yn y cyfnodolyn European Journal of Operational Research.

Deadlock in Queueing Networks

I recently had my first journal paper accepted, written with my PhD supervisors Prof. Paul Harper and Dr. Vincent Knight. The paper is titled “Modelling Deadlock in Open Restricted Queueing Networks”, published in the European Journal of Operational Research.

Ailgynhyrchadwyedd yn efelychiadau ciwio

Mae yna argyfwng ailgynhyrchadwyedd mewn gwyddoniaeth.

Reproducibility in discrete event simulation

There is a reproducibility crisis in science.
Emoji use thanks to Twemoji.