Courses / Cyrsiau:

 • Current
 • Tutorials
  • MA1055 - Seiliau Mathemateg I / Foundations of Mathematics I
  • MA1058 - Algebra Llinol I / Linear Algebra I
  • MA1751 - Cyfrifiadureg ar gyfer Mathemateg / Computing for Mathematics
  • MA1051 - Hafaliadau Differol Eflennol / Elementary Differential Equations
  • MA2053 - Dadansoddi Cymhlyg / Complex Analysis
  • MA2054 - Cyfresi a Thrawsffurfiau / Series and Transforms
  • MA2060 - Calcwlws Aml-newidyn a Fector / Multivariable and Vector Calculus
  • MA2651 - Ymchwil Weithrediadol / Operational Research
  • MA3652 - Algorithmau a Dulliau Hewristig / Algorithms and Heuristics
 • Past

Resources / Adnoddau