Courses / Cyrsiau:

  • MA0003 - Preliminary Mathematics I
  • MA0004 - Preliminary Mathematics II
  • MA1751 - Computing for Mathematics / Cyfrifiadureg ar gyfer Mathemateg
  • MA1550 - Introduction to Probability Theory / Cyflwyniad i Theori Tebygolrwydd
  • MA2058 - Linear Algebra II / Algebra Llinol II
  • MA2060 - Multivariable and Vector Calculus / Calcwlws Aml-newidyn a Fector
  • MA2053 - Complex Analysis / Dadansoddi Cymhlyg
  • MA2054 - Series and Transforms / Cyfresi a Thrawsffurfiau
  • MA2901 - Datrys Problemau
  • Research Software Development Workshop

Resources / Adnoddau